locatie facebookStuur ons een e-mail

Reglement Elbe Sport vanaf 1-1-2020

Contributie

Voor het innen van de maandelijkse contributie wordt u gevraagd om een inschrijfformulier in te vullen. U kunt hierbij kiezen tussen een jaarabonnement of een maandabonnement.

Een jaarabonnement is zoals de naam eigenlijk al aangeeft, een abonnement voor een jaar. Dit abonnement is alleen te bevriezen bij overmacht zoals bij langdurige ziekte. Na afloop van het jaarabonnement is het abonnement per maand opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand (= 1x contributie).

Een maandabonnement is per maand opzegbaar. Het opzegtermijn is 1 maand (= 1x contributie).

Het gezinsabonnement en het duo abonnement kunnen alleen als jaarabonnement worden afgesloten. Deze abonnementen zijn bedoeld voor sporters uit één gezin of voor samenwonenden.

Rond de 3e van elke maand wordt de maandelijkse contributie van uw rekening afgeschreven.

Het inschrijfgeld kan contant voldaan worden bij inschrijving.

Eventuele kortingen zijn alleen geldig op jaarabonnementen, Op gezins- en Duo abonnementen zit geen korting.

Wijzigen of beëindigen lidmaatschap

Het wijzigen van het jaarabonnement of het maandabonnement gedurende de looptijd is mogelijk. Bv. meer of minder gaan sporten.

Voor opzeggingen en wijzigingen hebben wij formulieren. Deze zijn te verkrijgen aan de balie of bij de instructeurs. Ook is het mogelijk wijzigingen e.d. per mail door te geven. Voor tijdelijke opzeggingen is het verplicht een hervattingsdatum in te vullen.

Opzeggingen en wijzigingen dienen voor de 1e van de maand te worden doorgegeven zodat deze tijdig kunnen worden verwerkt.
Telefonische of mondelinge wijzigingen of opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Er zal te allen tijde gevraagd worden naar een schriftelijke bevestiging.

Het inhalen van trainingen

Gemiste trainingen mogen ingehaald worden zolang het abonnement loopt. Tijdens een tijdelijke stop of na opzegging van het lidmaatschap is het niet mogelijk trainingen in te halen.

Hygiëne

Om hygiënische redenen is het verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.
Schone schoenen zijn verplicht. Straatschoenen zijn niet welkom.
 

Vakantieperiodes en feestdagen

Elbe Sport is gesloten op feestdagen.
In de zomerperiode is er een zomerrooster. De periode waarin dit rooster valt is afhankelijk van de schoolvakanties. Ook tussen Kerst en Oud en Nieuw is er mogelijk een aangepast rooster.
 

Aansprakelijkheid

Elbe Sport is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of gestolen eigendommen.
Voor uw spullen zijn kluisjes beschikbaar. Laat geen kostbaarheden achter in de kleedkamer.
 

Mededelingenbord

Het mededelingenbord is bestemd voor mededelingen van Elbe Sport aan de sporters. Dit bord kunt u vinden aan de muur, tussen beide kleedkamers in.

Sport- en gezondheid gerelateerde flyers en posters mogen door derden opgehangen worden beneden in de algemene hal van Elbe Fitness en Therapie. Deze  posters zijn bij voorkeur niet groter dan A4 formaat en mogen niet over elkaar heen gehangen worden.

Roken

In heel het gebouw geldt een rookverbod.

Nieuws

Elbe Fitness en Therapie, wat kunnen wij voor u doen?

Ga naar Elbe Sport

Ga naar Mondhygiëne

Ga naar Diëtetiek